Doświadczenie poparte szeregiem realizacji

Wysoka jakość oferowanych produktów

PO-VL

 Kolektory zbiorcze PO-VL

Materiał:
Rury z polietylenu, ciśnieniowe dodatkowo pokryte warstwą ochronną z polietylenu spienionego grubości min. 3 mm. Rury produkowane o długości 6m.

Oznakowanie materiału:
PE 100, SDR 17
(SDR-Standart Dimension Ratio jest równy pomiaru D/t, D- zewnętrzna średnica rury, t-grubość ścianki rury)

Właściwości:

 • Niska szorstkość wewnętrznej powierzchni rury- powoduje zwiększenie szybkości cieku wody, tj. Zastosowanie mniejszych średnic, większy przepływ wody i samooczyszczenie przewodu, przewody nie zanieczyszczają się i nie obniżają własności hydraulicznych rury
 • Wysoka odporność PE przeciwchemiczna
 • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • Mała masa – łatwa manipulacja i montaż
 • Łączenie rur złączkami CV lub DC
 • Sprężystość- podczas niskich temperatur zdolność kopiowania ruchów konstrukcji mostowych
 • Zginanie i rozprężanie bez uszkodzeń
 • Ekologiczne-możliwości
 • Małe prawdopodobieństwo kradzieży

Właściwości mechaniczne:

 • Maksymalna wytrzymałość materiału PE 100 (HDPE) podana skrótem MRS (Minimum Required Strength) i ma wynik 10 Mpa;
 • Moduł sprężystości E = 480 N/mm2 , E50 = 150 N/mm2;
 • Współczynnik rozpiętości cieplnej 2*10-4 K-1;
 • Maksymalne ciśnienie robocze w rurze PE 100 jest 10 at (0,10 MPa);
 • Odległość popdpór lub zawiesi maks. 10 x D;
Odporność

Rury PO-VL dla przewodów zbiorczych w systemie odwodnienia mostów są przeznaczone do zastosowania w środowisku zewnętrznym, dla odprowadzenia wody o bieżących składnikach pH 2-12 z obiektu mostowego są odporne przeciw CHRL i odporne na inne używane w drogownictwie środki chemiczne.

Inne właściwości:

 • Zastosowanie rur w granicach temperatur od -40°C do +80°C;
 • Zewnętrzna warstwa ochronna rury zawiera składniki podnoszące wytrzymałość przeciw promieniom UV;
 • Nasiąkliwość rur PE jest zerowa;
 • Materiał rur z PE jest bezprzewodowy;
 • Rury są odporne na ścieranie mechaniczne od środków używanych w drogownictwie;
 • Rury posiadają znak ochronny „Produkt ekologiczny

Dane techniczne
Parametry techniczne rury PO-VL są oznakowane na warstwie ochronnej:
Nazwa producenta, kod produktu, materiał (PE 100) – średnica x grubość ściany – SDR 17 – PN-10 – norma EN 12 201 – data produkcji, długość 


Zastosowanie
Warunki dla transportu i magazynowania, dla montażu, kompensacji rozpiętości cieplnej, łączenie rur są podane w „Systemy Wodociągowe” i „Robust Pipe”.

Montaż:
Rury i kształtki są łączone przy pomocy złączek CV i DC. Łączenie jest tylko przeprowadzane na rurze wewnętrznej, warstwa ochronna w szerokości złączki jest odkrojona. Tym samym sposobem tj. przy pomocy złączek można łączyć rury i kształtki PO-VL i z innymi systemami przewodów zbiorczych jako żeliwo SML, stal nierdzewna, włókno szklane.

Badania i próby
Badania rur odpowiadają tak jak rury PE, oddzielnie jest badana warstw ochronna według zaleceń producenta. Rury POVL są certyfikowane przez ITC Zlin

partnerzy