Doświadczenie poparte szeregiem realizacji

Wysoka jakość oferowanych produktów

HDPE

 System odwodnień wiaduktów i mostów HD-PE służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z:

 • mostów
 • wiaduktów
 • kładek i innych obiektów inżynierskich
Elementy systemu:
 • rury z HD-PE (polietylenu wysokiej gęstości) w kolorze czarnym/popielatym, w zakresie średnic od 40-315 mm w sztangach
  o długości 5m
 • kształtki z HD-PE w kolorze czarnym/popielatym, w zakresie średnic od 40 do 315 mm
 Specjalny system mocowańRury i kształtki systemu mogą być ze sobą łączone poprzez zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie elektrooporowe,  za  pomocą  kielicha  kompensacyjnego  lub  mufy  termokurczliwej.  Do mocowania  instalacji  wykorzystywane  są  uchwyty  rurowe  z  konfiguracją  różnorodnych zawiesi wykonanych ze  stali, umożliwiających dostosowanie  sposobu podwieszenia  instalacji do  konstrukcji  obiektu.

Zalety systemu:
Zarówno materiał z jakiego wykonany jest system jak i sposób łączenia poszczególnych jego elementów przekładają się na następujące zalety systemu:

 • odporność na wysokie i niskie temperatury (również, gdy woda ulega zamarzaniu)
 • elastyczność, stosowanie w obiektach, gdzie występują wibracje lub obciążenia dynamiczne
 • szczelność połączeń zgrzewanych elektrooporowo i doczołowo
 • niezakłócony hydrauliczny przepływ każdego rodzaju ścieków i samooczyszczanie instalacji dzięki gładkiej powierzchni HD-PE
 • odporność na uderzenia, nawet w temperaturach -40°C
 • mała masa, szybki i łatwy montaż
 • połączenia kielichowe z HD-PE - uszczelnienie w kielichach zwykłych i kompensacyjnych wykonane jest z materiałów elastomerowych, co gwarantuje odporność na środki chemiczne, szczelność i trwałość również w ekstremalnych warunkach
 • odporność na wewnętrzną i zewnętrzną korozję
 • łatwość obróbki mechanicznej
 • odporność na promieniowanie UV dzięki stabilizacji surowca specjalnymi dodatkami
 • kompatybilność z innymi systemami

partnerzy