Doświadczenie poparte szeregiem realizacji

Wysoka jakość oferowanych produktów

GRP

Rury GRP produkowane są metodą nawojową w zakresie średnic od DN100 do 3000 mm. Dla systemu odwodnień typoszereg średnic obejmuje co najwyżej zakres od DN100 do DN600 mm. Nie bez przyczyny system stał się materiałem powszechnie wykorzystywanym w tego rodzaju zastosowaniach. Rury, dzięki swojej kompozytowej strukturze i stosowanym surowcom, zapewniają doskonałe właściwości fizykomechaniczne spełniające oczekiwania użytkownika i eksploatatora mostu.

Do tych właściwości można zaliczyć:

  • mały ciężar rur i łatwość ich montażu,
  • dowolną długość rur w zakresie od 1÷6 m dla średnic DN100÷250 i od 1÷18 m dla średnic DN300÷600,
  • odporność na promieniowanie UV,
  • odporność na uderzenia mechaniczne,
  • odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
  • doskonałe parametry hydrauliczne (współczynnik k=0,01 mm),
  • doskonałe parametry termiczne rur (współczynnik wydłużalności liniowej aGRP=0,03 mm/m×K),
  • możliwość dostaw całego systemu w ściśle określonym kolorze,
  • możliwość wykonania kształtek o specjalnych kształtach dopasowanych do konstrukcji mostowej,
  • dzięki wysokiej sztywności odwodowej rur stosunkowo duży rozstaw podparć kolektora zbiorczego.
partnerzy